A Napba öltözött leány

2006 Hungaroton
A Napba öltözött leány
 1. Napköszöntő 7.31
 2. Az esztenán 7.09
 3. A város szélén 13.53
 4. Kérés 4.20
 5. Álom 3.05
 6. Révület 5.57
 7. Lánykérés 6.26
 8. Vallomás 6.51
 9. A gyűlés 8.15
 10. Áron imája 4.49
 11. Találkozás 5.22
 12. Az árulás 3.43
 13. Testvérek 5.09
 14. Anna halála 8.04
 15. Parancs 5.52
 16. Az eskü 8.03
 17. Mária imája 5.24
 18. Jelenés 3.20
 19. Csata 7.36
 20. Hálaadó körmenet 10.45

Kormorán

Gáspár Álmos
Géczi Erika
Koltay Gergely
Mr. Basary
Nagy László
Szabó Miklós
Szűts István
Tóth Renáta
Zsoldos Tamás

Szereplők

Mária: Bodnár Vivien
Áron: Miller Zoltán
István pap: Varga Miklós
Márton: Vikidál „Dalos” Gyula
Anna: Varga Klári
Janus: Kalapács József
Ambrus: Makrai Pál
Máté: Csengery Attila
Mikes Kapitány: Mr. Basary
Jelenés: Pitti Katalin

Közreműködők

A Budapesti Énekes Iskola
Kiss Diána
Kriechenbaum Dániel
Nagy Péter
Pallag Sára
Tanyi Ágnes

Bubnó Tamás vezetésével
kórus:
Komáromi Magyarock Dalszínház kórusa, Vizeli Csaba vezetésével
Kuztmann Ágnes
Végh Edina
Gál László
Másik Lehel
Molnár Árpád
Géczi Erika
Mr. Basary
Tóth Renáta

valamint
komáromi színészek
a Csalló néptáncegyüttes, a Felvidéki Rockszínház tánckara
400 csíkszeredai és környékbeli közreműködő, 50 székely lovas

Impresszum

szcenika: Vona Károly
jelmez: Kemenes Fanni
rendező: Koltay Gábor

szimfónikus hangszerelés:
Balogh Sándor
zenekar:
Oros Vera /fuvola, piccoló/
Berta Bea /oboa, angolkürt/
Kiss Gy. László /klarinét, basszusklarinét, tárogató/
Trejer István /első hegedű/
Burik Ildikó /második hegedű/
Kökényessy Zoltán /brácsa/
Vadász Rita /cselló/
Boros József, Nagy Csaba, Tóth László /trombita/
Szőke Zoltán, Balogh András /kürt/
Szakszon Balázs, Bálint István Péter, Fülöp Lajos /harsona/

hangszerelte:
Koltay Gergely
Szűts István

A hangfelvétel az MMM Stúdióban készült az Úr 2006. évében Jégbontó havától Napisten haváig.

hangmérnök:
Szabó Miklós
Zenei rendező:
Koltay Gergely

plakát és borítóterv:
Incze Mózes festménye alapján grafikai kivitelezés: Incze Mózes.

2006 Kormorán
2006 Hungaroton

Szabad Tér produkció
A hangfelvétel a CBA hazai üzletlánc segítségével valósult meg.

Leírás

Koltay Gábor – Koltay Gergely
Mese a napba öltözött leányról

Hol volt, hol nem volt. Valamikor régen a nagy hegyek ölelő karjaiban az embere békében éltek, ám egyszer csak megjelent Janus, a vezér. Temérdek pénzével hatalmába kerítette a várost, mindennapossá tette a megfélemlítést, a megaláztatást. Egyedül a főbíró mert ellenszegülni, ezért Jánus meggyilkoltatta őt. A bíró fiát, Áront, Márton, az öreg pásztor a hegyekbe menekítette, ott nevelte föl.
A bíró lány, Mária, és özvegye Anna a városban maradt. Tizenhét esztendő telt el. Janus ez idő alatt kénye-kedve szerint cselekedett, katonáival, besúgóival félelemben tartotta az embereket.Az egyetlen átjárót a hegyek felé kősziklákkal záratta el. A város templomának plébánosa, István pap tartotta az emberekben a hitet, buzdította testvéreit a kitartásra.
Anna rendületlenül várja, hogy Áron egyszer visszatér, és megbosszulja a bűnt, megbünteti az árulókat. Janus mégsem bántja, mert leányát, Máriát a város lakói csodatévőnek tartják. Több évvel korábban, imáival mentette meg a súlyosan beteg Mátét, Ambrus fiát. A fiú azóta őszinte szerelemmel közeledik a lányhoz, de a mások számára rejtélyes, különleges, misztikus világában, Mária a szegények és a betegek segítésének szenteli életét. Máté apja a gazdagodás reményében Janus titkos füle, besúgója lett. Fent a hegyekben Áron álmot lát: „Eljött az idő”. Elindul, hogy megnyissa az átjárót és megkeresse apja gyilkosát. A hatalomtól elvakult Janus – Ambrus kérésére – Máriát, – annak akarata ellenére – Máténak ígéri. A nyíltan szembeszegülő Annát börtönbe hurcoltatja.
Janus ünnepséget rendez, ahol hazug módon hirdeti hatalmát, az álságos jólétet. Érkezik Áron, aki – Márton tanácsára – nem fedi fel magát, a vezér bizalmába férkőzik. Annát Márton kiszabadítja, de találkozójukat kihallgatja Ambrus, aki azonnal jelent a vezérnek. Janus felszólítja Ambrust, ölje meg a fiút. A két testvér, Mária és Áron, apjuk kopjafájánál találkozik. Ambrus Áronnak szánt kése Annát találja. A gyilkosságtól és árulástól megrettent Ambrus a mérges barlangban öngyilkosságba menekül. Janus katonáit a fennsíkra rendeli, az ellenállók seregét István pap szervezi. Mária feladná földi létét, de könyörgő imája után csoda történik, megjelenik a Boldogságos Szűzanya. Babba Mária a jelenésben figyelmezteti a székely lányt, hogy neki itt a földön van dolga és kötelessége.
Kegyetlen csatában ütköznek meg a Vezér katonái és István pap vezetésével a város polgárai, akikhez Mikes kapitány segítségével csatlakoznak a hegyi emberek. A csatában Áron és Máté vállvetve küzdenek. Már-már Janus győzedelmeskedik, amikor hatalmas fénycsóva jelenik meg az égen, benne Csaba királyfi. A jelenség megváltoztatja a küzdelem kimenetelét. Mikes kapitány vezetésével megérkeznek a hegyi emberek. István pap vezérletével győzedelmeskednek a hatalmas túlerő felett. Önfeledt boldogságukban Márton javaslatára a férfiak nyírfaágat tűznek kalapjukba. Hálaadó imádság és körmenet kezdődik.Kapcsolat

Koltay Gergely
koltaygergely@t-online.hu
+36 30 922-88-68
1126 Budapest, Hollósy Simon utca 16.

Legutóbbi hozzászólások